Hvad er teambuilding?

Hvad er teambuilding?

Teambuilding er "opbygning af samarbejdet i et team"

Hvad er teambuilding?

Txt © Gospelmusik.dk

Om teambuilding

Teambuilding hjælper folk til at komme tættere på hinanden. Det, der i gamle dage blev kaldt en firmaudflugt eller en firmafest, benyttes i dag oftere og oftere til teambuilding af medarbejderne. Teambuilding er nært beslægtet med personaleudvikling og coaching.

Teambuilding er en metode til at opbygge samarbejdet i en gruppe. En metode til at undgå trættende konflikter, fordi gruppen går i gang med opgaven uden at overveje, hvad de ønsker og frygter i forhold til projektet og til hinanden – og uden planer for, hvordan de vil løse evt. problemer i gruppen.

Teambuilding er konfliktforebyggende

Teambuilding kan være alt fra en overlevelsestur i ødemarken til en hyggelig dag i Tivoli. Teambuilding findes på alle niveauer og i alle former for socialt samvær. Fællesnævneren er, at man lærer hinanden bedre at kende og dermed bliver bedre til at arbejde sammen. Teambuilding kan foregå som forskellige events, der kan kombineres med hinanden og have forskellig længde, og teambuilding kan være for både små så vel som helt store grupper. Teambuilding udfordrer medarbejdernes samarbejdsevner og gør alle rigere på både oplevelser og viden. Teambuilding gennem fælles oplevelser eller events udvikler de ansattes samarbejdsevner – til glæde for alle – ikke mindst for virksomheden.

Teambuilding via sang og musik

Mange mennesker er af den opfattelse, at de ikke kan synge, og de føler sig decideret utilpasse ved den blotte tanke at skulle synge, mens andre hører på det. Dette kan teambuilding hjælpe med. Denne utilpashed formår teambuilding hurtigt at afløse med en glæde ved at høre sin egen stemme som en del af noget større og smukt. Teambuilding hjælper folk til at komme tættere på hinanden. Teambuilding med sang og musik medfører naturligvis også, at deltagerne griner meget sammen undervejs, og den korteste afstand mellem to mennesker er jo som bekendt smilet.

Målet med teambuilding

Teambuilding skal få en gruppe medarbejdere til at fungere som et team. Dette opnås bl.a. via praktiske samarbejdsøvelser, hvor medarbejderne skal:

  1. udnytte hinandens færdigheder.
  2. have fælles opfattelse af målsætninger og fremgangsmåder.
  3. føle fælles forpligtelse over for opgaveløsningen og for hinanden.
  4. udvise fælles ansvar for gruppens resultater.

Strategien bag teambuilding

Teambuilding består groft sagt af to faser. Først etableres et fælles fodslag omkring det rent formelle og dernæst arbejdes med praktiske samarbejdsøvelser.

1. Rammerne
2. Retningen
3. Reglerne
4. Rollerne
5. Relationerne

Når der er fælles forståelse af de 5 R’er, begynder de praktiske samarbejdsøvelser, hvor deltagerne bringes i situationer, der udfordrer deres evne til at kommunikere, planlægge, uddelegere osv. Øvelserne kan indeholde alverdens indslag, alt efter om de skal fremme fælles fortællinger, sætte fokus på rollefordelingen, på konflikthåndteringen, uddelegeringen af arbejdet eller noget andet.

En øvelse kan eksempelvis indbefatte, at deltagerne stilles en særlig opgave og eventuelt får begrænset de sædvanlige kommunikationsmuligheder. Dette tvinger dem til at tænke på nye måder og at organisere nye måder at kommunikere på. Samtidig er det et selvstændigt mål at give gruppen en god fælles oplevelse, så selvom situationerne vil være udfordrende og muligvis flytte grænser for den enkelte, skal ingen føle, at de har været udsat for noget ubehageligt.

Teambuildingen forholder sig til det, der ligger under en opgaves faglige lag. Deltagerne forholder sig til den enkeltes håb, visioner, motiver, bekymringer i forhold til den konkrete opgave. Hvad vil jeg gerne lære, hvordan ser vi hinandens ressourcer, glæder og bekymringer i forhold til samarbejdet, og hvad gør vi ved eventuelle konflikter? Emner som f.eks. tid og aftaler kan også være en del af en teambuilding.

Derfor skal du bruge teambuilding

Formålet er at synliggøre teamets og den enkeltes stærke og svage sider og forholde sig til forskellighederne og bruge dem dynamisk; bruge dem som ressourcer frem for begrænsninger. Det handler om at medarbejderne bliver synlige for hinanden, så alle kan give plads og tage hensyn til hinanden. Målet er arbejdsglæde og kvalitet. For en glad medarbejder er som bekendt lig med en større omsætning – og en sjovere hverdag.

Kontakt tlf. 26390926 for booking af teambuilding via gospelsang og musik.

Se også:

Ring og hør nærmere

26 3909 26

Eller send forespørgsel

Facebook Pagelike Widget

© Copyright Gospelmusik.dk

Website af Mediamax